20170329_150917

Những người thợ lành nghề của Tân Tiến Phát đang nạo hút chất tahri cho khách hàng

Những người thợ lành nghề của Tân Tiến Phát đang nạo hút chất tahri cho khách hàng

Bình luận trên Facebook