Thẻ: Aerotank

Bể Aerotank là gì? Ứng dụng bể Aerotank trong đời sống

Nước thải là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng ô nhiễm môi trường. Chính vì thế, xử lý nước thải là vấn đề đặt ra rất nhiều khó khăn cho chính quyền các cấp. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp xử lý nước thải, trong đó, sử dụng bể Aerotank…

Xem thêm